17 Ağustos 2017 Perşembe

Tanıtım

7793 defa okundu

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü nedir?

Elektrik-elektronik ve iletişim teknolojilerinin yanı sıra, bu sistemlerin ihtiyacı olan enerji üretimi, iletimi, endüstriyel kontrol sistemleri konularını içeren çerçevede, zorunlu ve seçmeli derslerle elektrik ve elektronik konularında uzmanlaşma sağlanabilecek bir eğitim verilmektedir. 

Akademik Profil:

Bölümde yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli üniversitelerde lisansüstü eğitimi tamamlamış 5 akademisyen öğretim üyesi mevcuttur. 5 öğretim elemanı da laboratuvar derslerinde yardımcı olmaktadır. Lisans ve lisansüstü eğitim mevcuttur.

Öğrenci Profili

Bölümümüzde birinci ve ikinci öğretim olmak üzere toplam 561 adet öğrenci bulunmaktadır. Son iki yıldır yüksek lisans öğrencisi kabul edilmektedir. Ayrıca 13 adet yüksek lisans öğrencimiz bulunmaktadır. Bölümde mesleki alandan gelen temel bilimlerde eksiklikleri olan öğrencilere bir yıl bilimsel hazırlık eğitimi verilir. Bu eğitim haftada 15 saat olmak üzere matematik, fizik ve kimya derslerinden oluşur.

Laboratuvar İmkânları

Elektrik-Elektronik Mühendisliği bünyesinde bulunan Elektrik-Elektronik, mikrodenetleyici, güç elektroniği, sayısal işaret işleme, otomasyon sistemleri, elektrik makineleri ve bilgisayar laboratuvarları bulunmaktadır. 

Müfredat Kapsamı ve ayırıcı özellikleri:

Bölüm müfredatında 7 yarıyıllık yüz-yüze eğitim verilmektedir. Uzmanlaşmayı sağlamak amacıyla, 5. yarıyıldan itibaren seçmeli teknik dersler yer almaktadır.

Geleneksel mühendislik eğitiminden farklı olarak 1 dönemlik sektörle beraber ortak eğitim modeli bulunur. Mühendis adayı öğrencilere son sınıfta bir dönem boyunca sanayide mühendis ve akademisyen denetiminde eğitim verilir.

Diğer mühendislik programlarından farklı olarak daha fazla endüstri stajı yer alır. Bu stajlar 36 günlük temel elektrik-elektronik stajı ve 36 günlük otomasyon ve enerji iletimi stajı olarak planlanmıştır.

İşyeri Eğitimi

Bölgemizde ilk defa uygulanan sanayide mühendis ve akademisyen gözetiminde toplam 29 öğrencimiz işyeri eğitimine başlamıştır. Öğrencilerimizin %20’si daha şimdiden iş teklifi almış durumdadır.

Erasmus/Farabi/Mevlana Programlarındaki Rolümüz:

Çek Cumhuriyeti, Romanya, ortekiz, Macaristan,Litvanya ile öğrenci ve öğretim elemanı değişimi gerçekleştirilmiştir.

Farabi den yurtiçinde Gazi Üniversitesine bir öğrenci ile katılım sağlanmıştır. Mevlana kapsamında bir öğretim üyesi Bosna-Hersek te ders vermek üzere yer alacaktır.