24 Ağustos 2017 Perşembe

Akreditasyon/Organizasyon Böl. Koord.

876 defa okundu

 

Bölüm Akreditasyon/Organizasyon Koordinatörlüğü

Lisans/Lisansüstü Müfredat revizyonları, yeni ders tekliflerinin incelenmesi ve eklenmesi, Derslerin intibaklarının yapılması, Yıllık faaliyetlerin, teknik aktivite/gezi ve sosyal faaliyetlerin planlanmasından sorumludur. Bölümün MÜDEK’e akredite olabilmek için 2014-2015 eğitim-öğretim yılından itibaren ders programları ve ders müfredatları üzerinde gerekli düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır. Bölümümüz koordinatörlüğünde 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Yarıyılı içerisinde TEİAŞ’a teknik gezi gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

 Kısaca MÜDEK

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK), ülkemizdeki çeşitli mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye'de mühendislik eğitimi kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren bağımsız bir kuruluştur.
MÜDEK, 2002 yılında Türkiye ve KKTC'de mühendislik eğitimi veren fakültelerin dekanlarından oluşan Mühendislik Dekanları Konseyi (MDK) tarafından, bu fakültelerin mühendislik lisans programlarının değerlendirmesi için ayrıntılı bir program düzenlemek ve uygulamak üzere, Mühendislik Değerlendirme Kurulu adı ile bağımsız bir platform olarak kurulmuş ve 2007 yılında dernekleşmiştir. MÜDEK idari personeli dışında, MÜDEK kurulları, komiteleri, çalışma grupları ve akreditasyon değerlendirme takımlarında görev alan tüm kişiler herhangi bir ücret almadan gönüllülük esasına göre çalışırlar. 

MÜDEK, 2003 yılında mühendislik programlarının değerlendirmesine başlamış, 17 Kasım 2006 tarihinde Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı (ENAEE - European Network forAccreditation of EngineeringEducation) adlı kuruluşa üye olmuş, 25 Ocak 2007 tarihinde MÜDEK kısa adını kullanmaya devam ederek MühendislikEğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği adında bir sivil toplum kuruluşuna dönüşerek tüzel kişilik kazanmış, 16 Kasım 2007 tarihinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yükseköğretim kurumlarının mühendislik programlarında ulusal, sektörel ve program yeterlilikleri odaklı ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak resmen tanınmış, beş yıl süreli bu tanınma 01 Şubat 2013 tarihinde beş yıllığına yenilenmiş, 21 Ocak 2009 tarihinden itibaren akredite edeceği mühendislik eğitimi programlarına EUR-ACE Label vermek üzere ENAEE tarafından 31 Aralık 2013 tarihine kadar yetkilendirilmiş ve bu yetkilendirme 16 Ekim 2013 tarihinde 31 Aralık 2018 tarihine kadar yenilenmiş; 25 Haziran 2011 tarihinde IEA (International EngineeringAllianceWashington Accord'a aday üye (ProvisionalStatus) olmuş ve 15 Haziran 2012 tarihinde IEA -Washington Accord'a tam üye (Full MemberSignatory)olmuştur.

 MÜDEK’in Amacı

MÜDEK'in amacı, farklı disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye'de mühendislik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak, böylece, güncel ve gelişmekte olan teknolojileri kavrayan, daha iyi eğitilmiş ve daha nitelikli mühendisler yetiştirilerek toplumun refahının ileri götürülmesini sağlamaktır.

 Komisyon Görevlileri

Doç.Dr. Okan BİNGÖL (Koordinatör)                      246 211 14 81

SDÜ Teknoloji Fakültesi Elektrik Elektronik Müh. 102No’lu Oda

 

Arş. Gör. Yusuf Erkan GÖRGÜLÜ                           246 211 14 87

SDÜ Teknoloji Fakültesi Elektrik Elektronik Müh. 110 No’lu Oda

 

 

Koordinatörlük İletişim :  eemakred@sdu.edu.tr