23 Ağustos 2017 Çarşamba

AKTS Böl. Koord.

1054 defa okundu

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) Bölüm Koordinatörlüğü

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)

Avrupa Kredi Toplama ve Transfer Sistemi, eğitim programının koyduğu hedeflere ulaşmak için öğrenciye verilen görev ve iş yüküne göre tanımlanan, öğrenci merkezli bir sistemdir. Avrupa sisteminde eğitim programının hedefleri ağırlıklı olarak öğrenim sürecinin sonunda elde edilecek kazanım ve becerilere göre tanımlanmış olacaktır. Avrupa Kredi Toplama ve Transfer Sistemi, öğrenme süreçleri arasında mukayese ve ölçüm yapmayı mümkün kılmakta, öğrenmeye biçilen kredi değerinin bir kurumdan ötekine aktarılmasını sağlamaktadır.

AKTS kredisi, bir dersi tamamlamak için öğrenciye yüklenen ödev, çalışma ve sorumluluk miktarını betimleyen bir sayıdır. Bu sayı, o dersin çalışma miktarını, bir yılda gerçekleştirilmesi gereken toplam çalışma miktarına oranla ifade eder.  

AKTS kredisi, ders ünitelerini tamamlamak için gerekli öğrenci iş yükünü gösteren (1 ile 60 arasında) sayısal değerdir. Bu değer,  bir kurumdaki yıllık akademik çalışma içerisinde her bir dersin gerektirdiği iş yükünü gösterir. Bu is yükü içerisine bir akademik yılda ders kapsamındaki pratik çalışmalar, seminerler, alan çalışmaları, bireysel çalışmalar, sınavlar gibi çalışmalar da girer.AKTS kredisi seçmeli ya da zorunlu tüm ders üniteleri için düzenlenmelidir. Ayrıca proje, tez, alan çalışması gibi program dâhilindeki çalışmalar da bu kapsamda değerlendirilir.AKTS kredileri kapsamında sadece ders saatleri yoktur; ders saatleri dışında öğrencilerin dersle ilgili yaptıkları tüm çalışmalar bu krediye dâhil edilir.

AKTS kredileri öğrenci iş yükünü ölçmede kesin değil daha çok göreceli ölçütlerdir. Krediler sadece bir dersin o kurumdaki iş yükünün ne kadarını karşıladığını gösterir.AKTS' de, 60 kredi 1 yıllık; 30 kredi ise bir dönemlik iş yüküne karşılık gelir. Program yurtdışında alınan derslerin iş yükünün öğrenci ve kuruma uygunluk göstermesini bekler.

Avrupa Kredi Transfer Sistemi’nin Amacı

– Öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmak,

– Öğrencilerin yurtdışında gördükleri eğitimlerinin kendi ülkelerinde tanınmasını garanti altına almak, – Akademik tanınmanın düzenlenmesi için, çalışma programlarının şeffaflığı ve öğrenci başarısı üzerine temellendirilmiş iyi uygulama kuralları sağlamak,

– Farklı ülkelerin eğitim kurumlarında öğrenim gören değişim öğrencilerinin aldıkları derslerin sonuçlarının olabildiğince adil bir biçimde ilgili kurumlarca karşılıklı olarak tanınmasını sağlamak,

– Kredi ve notlandırma konularında Avrupa çapında standartlaşmayı sağlamak, böylelikle Avrupa bütünleşmesinin eğitim boyutunu güçlendirmek.

 

Komisyon Görevlileri

Yrd. Doç.Dr. İ.Serkan ÜNCÜ (Başkan)                                                 246  211 1620

S.D.Ü Teknoloji Fakültesi Elektrik Elektronik Müh. 101 Nolu Oda

 

Arş. Gör.         Samet YALÇIN  (I.Öğretim & Yüksek Lisans)               246 211 1424

S.D.Ü Teknoloji Fakültesi Elektrik Elektronik Müh.  111. Nolu Oda

 

Arş. Gör.         Cemal IŞILAK (II. Öğretim)                                             246 211 0851

S.D.Ü Teknoloji Fakültesi Elektrik Elektronik Müh. 111. Nolu Oda

 

Komisyon Mail Adresi: eemakts@sdu.edu.tr

 

Gerekli Döküman ve Bağlantılar