24 Ağustos 2017 Perşembe

ERASMUS/MEVLANA Prog. Böl. Koord.

1018 defa okundu

ERASMUS PROGRAMI BÖLÜM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Bölümümüz Erasmus Koordinatörlüğü; öğrencilerimizin, Avrupa ülkeleri içerisinde anlaşmalı olduğu üniversitelerle bölümümüz arasındaki öğrenci hareketliliğinin takibi, yeni üniversiteler ile ikili anlaşma yapma ve bölüm öğrencilerinin bu konuda bilgilendirilmesi amacıyla kurulmuştur.

Bu kapsamda lisans seviyesinde eğitim gören öğrencilerimizin başvuru için şu şartları sağlıyor olması gerekmektedir:

1.      T.C. vatandaşı veya başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler.

2.      Öğrenci programa katılacağı dönemde Lisans programına kayıtlı olmalıdır. Yabancı dil hazırlık sınıfı ve dikey geçiş hazırlık programı öğrencileri ile önlisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler Erasmus programından yararlanamaz (hazırlık sınıfı 1.sınıf olarak kabul edilmez).

3.      Başvuracak ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel not ortalamasının 4’lük sistemde en az 2.2, 100’lük sistemde en az 63 olması gerekmektedir.

4.      Staj Faaliyetinde öğrenim amaçlı hareketlilikten farklı olarak, öğrencinin en az ikinci sınıfta olma şartı aranmaz.

Lisans öğrencileri Erasmus programında üç farklı türde hareketlilikten faydalanabilir. Bu hareketlilikler şunlardır;

1.      Öğrenci Öğrenim Hareketliliği, faaliyet süresi aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ile 12 ay arasında bir süreyi kapsamaktadır.

2.      Öğrenci Staj Hareketliliği ( Yerleştirme ),  öğrencinin programa katılan başka bir AB Ülkesindeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Faaliyet süresi lisans öğrencileri için 3 ile 12 ay arasında bir süredir. Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.

3.      Birleştirilmiş (Karma) Faaliyet; Öğrenim Hareketliliği faaliyeti ile staj hareketliliği faaliyetlerinin birleştirilerek tek bir faaliyet olarak yürütülmesidir. İki faaliyet ardışık zamanlı olarak gerçekleştirilir yani ilk faaliyetin bitimini takiben diğer faaliyet başlar. Bu faaliyet öğrenim hareketliliği gerçekleştirilmek üzere gidilen Yükseköğretim Kurumu gözetiminde gerçekleştirilir. Birleşik faaliyet 3 ile 12 ay arasında sürebilir.

 

Bölüm Koordinatörü:

Yrd.Doç.Dr. Kubilay TAŞDELEN

  246 211 1482

Bölüm Koordinatörlük Üyeleri:

Arş.Gör. Yusuf Erkan GÖRGÜLÜ

246 211 1487

 

Tablo 1. Bölümümüzce ikili anlaşma yapılan ülke ve üniversiteler

 

Anlaşma süresi

Ülke Erasmus Kodu

Anlaşma Yapılan Üniversite

Ülke

2014/2021

BG SOFIA22

Todor Kableshkov Higher School of Transport

Bulgaristan

2012/2021

CZ BRNO01

Brno University Of Technology

Çek Cumhuriyeti

2013/2021

HR OSIJEK01

Josip Juraj Strossmayer University of Osijek

Hırvatistan

2012/2021

P COVILHA01

Universidade da Beira Interior

Portekiz

2012/2016

RO IASI05

Universitatea Technica "Gheorghe Asachi" din Iasi

Romanya

2013/2021

SI LJUBLJA01

University of Ljubljana

Slovenya

 

Daha kapsamlı bilgi için lütfen üniversitemiz Erasmus Kurum Koordinatörlüğü sayfasını ziyaret ediniz.

http://erasmus.sdu.edu.tr

E-posta: eemerasmus@sdu.edu.tr

 

MEVLANA PROGRAMI BÖLÜM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Bölümümüz Mevlana Koordinatörlüğü; öğrencilerimizin, anlaşma yapılan yurtdışı yükseköğretim kurumları ile üniversitemiz arasındaki öğrenci hareketliliğinin takibi ve bölüm öğrencilerinin bu konuda bilgilendirilmesi amacıyla kurulmuştur.

Bu kapsamda lisans seviyesinde eğitim gören öğrencilerimizin başvuru için şu şartları sağlıyor olması gerekmektedir:

1.      Mevlana Değişim Programı kapsamında öğrenci değişimine yükseköğretim kurumlarında örgün eğitim(lisans) programlarına kayıtlı öğrenciler katılabilir. Değişim, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü Mevlana Değişim Programı Protokolüne taraf eğitim veren başka bir yükseköğretim kurumunda sürdürmesini içerir. Öğrenci değişimi süresi en az bir, en fazla iki yarıyılı kapsar. Yarıyıl hesabı, eğitim sistemi dikkate alınarak değiştirilebilir. Ancak değişimin toplam süresi bir eğitim-öğretim yılını aşamaz.

2.      Lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar.

3.      Lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az 2.5 (iki buçuk) olması

4.      YÖK bu şartlara ilave şartlar ekleme hakkına sahiptir.

Yukarıdaki şartları sağlayan öğrenciler aşağıda verilen seçim kriterlerine tabi olurlar;

1.      Değerlendirmede başvuru şartlarına sahip, başvuruda bulunan öğrencilerin not ortalamasının % 50’si ile Mevlana Değişim Programı öğrencisi olunacak yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretiminde kullanılan ilgili dil seviyesini gösteren dil puanlarının % 50’sinin toplamı dikkate alınarak öğrencilerin ağırlıklı not ortalaması hesaplanır ve sıralama yapılarak seçim gerçekleştirilir.

Daha kapsamlı bilgi için lütfen üniversitemiz Mevlana Kurum Koordinatörlüğü sayfasını ziyaret ediniz.

 

http://mevlana.sdu.edu.tr

 

Bölüm Koordinatörü:

Yrd.Doç.Dr. Kubilay TAŞDELEN

246 211 1482

 

Bölüm Koordinatörlük Üyeleri:

Arş.Gör. Yusuf Erkan GÖRGÜLÜ

246 211 1487

 

E-posta: eemmevlana@sdu.edu.tr